Stowarzyszenie księgowych
regionu Alytus, Litwa


lankstinukasPL1.jpg

lankstinukasPL2.jpg

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jest posiadającą osobowość prawną najstarszą i największą polską organizacją skupiającą przedstawicieli środowiska zawodowego związanego z rachunkowością i finansami. Stowarzyszenie jest kontynuatorem tradycji społeczno-zawodowych organizacji księgowych działających na terenie ziem polskich od 1907 roku. Stowarzyszenie nieustannie dokłada starań, by jego członkowie odznaczali się wysokimi kompetencjami zawodowymi oraz postępowali zgodnie z zasadami etyki.